Zoznam príspevkov

  1. Virtuálne používateľské rozhrania – nový trend v informačných a riadiacich systémoch?
      Branislav Sobota, Štefan Korečko, Ladislav Jacho, František Hrozek
  2. Železničný simulátor vo výučbe formálnych metód
      Štefan Korečko, Branislav Sobota
  3. Systém elektronických formulárov na TUKE – eform
      Peter Antal, Dezider Guspan, Slavomír Salanci
  4. Štatistiky slovenského webu
      Henrieta Telepovská, Ján Genči, Martin Bačo
  5. Skúsenosti z riešenia problémov masifikácie vysokého školstva
      Ján Genči
  6. Evidencia a správa zariadení v sieti
      Ján Ondrej
  7. Analýza využívania e-learningového prostredia pri vzdelávaní cudzích jazykov na TU vo Zvolene
      Marek Potkány, Marek Ľupták
  8. Informácia o stave riešenia projektu „Slovenská infraštruktúra pre vysokovýkonné počítanie“ – 4
      T. Lacko, M. Šujanský
  9. IS pre meranie kvality vzdelávania
      Libor Janovec
  10. Čo prináša nasadenie O365 v akademickom prostredí
      Miroslav Baranko, Miroslav Pomikala

  11. Skúsenosti s využívaním aplikácie Kľúčový poriadok na Technickej univerzite v Košiciach a Prešovskej univerzite v Prešove
      Slavomír Salanci
  12. Univerzitný informačný systém (UIS) ako prostriedok zefektívnenia vyučovacieho procesu na vysokej škole
      Dominika Búryová, Jaroslava Štefková, Zuzana Vyhnáliková
  13. E-learningové systémy používané na univerzitách

     Juraj Fabuš
  14. Centrá IKT na slovenských vysokých školách
     Jozef Koricina
  15. 20 rokov prezentácií nových technológií na vysokých školách
      Darina Tothová
  16. Jak na každodenní využívání e-learningu
      Ľuboš Lunter
  17. Metasonic – software novej generácie
      Milan Toth
  18. Študentská karta so SALTO aplikáciou

      Peter Horáčik
  19. Microsoft pre študentov, školy a startupy

      Marcela Havrilová, Zuzana Krnáčová
  20.
  Benefity riešenia O365 a novinky pre školy a študentov
      Jozef Kalivoda, Mikuláš Banči
  21.
  Lync ako riešenie pre call centrum – case study SPU Nitra
      Darina Tothová, Jozef Kalivoda
  22.
  Možnosti využitia cloudu v školách - Testovacie prostredia, webové aplikácie, škálovanie výkonu
      Miloš Halečka
  23.
  Azure priamo v príprave profesionálnych vojakov na AOS Liptovský Mikuláš
      Július Baráth, Miloš Halečka
  24. Integrácia a prepojenie zavedených IS a implementácia nových IS a služieb na Prešovskej univerzite v Prešove
      Vladimír Pisarský