Program

27. 10. 2014

13:00
17:00
Seminár
Zasadnutie Výkonného výboru EUNIS Slovensko
 

28. 10. 2014

 8:00-9:00
 9:00
Registrácia účastníkov
Otvorenie konferencie
 9:15-10:35 IKT na vysokých školách  (Predsedajúci: Gabriel Semanišin)

 
 

 

20 rokov prezentácií nových technológií na vysokých školách
Darina Tothová
Centrá IKT na slovenských vysokých školách
Jozef Koricina
IS pre meranie kvality vzdelávania
Libor Janovec
Skúsenosti z riešenia problémov masifikácie vysokého školstva
Ján Genči

10:35-11:05 Coffee Break
11:05-12:25 Skúsenosti z používania IS na VŠ  (Predsedajúci: Jozef Koricina)
  Informácia o stave riešenia projektu „Slovenská infraštruktúra pre vysokovýkonné počítanie“ - 4
T. Lacko, Milan Šujanský
Systém elektronických formulárov na TUKE – eform
Peter Antal, Dezider Guspan, Slavomír Salanci
Skúsenosti s využívaním aplikácie Kľúčový poriadok na Technickej univerzite v Košiciach a Prešovskej univerzite v Prešove
Slavomír Salanci
Univerzitný informačný systém (UIS) ako prostriedok zefektívnenia vyučovacieho procesu na vysokej škole
Dominika Búryová, Jaroslava Štefková, Zuzana Vyhnáliková
Integrácia a prepojenie zavedených IS a implementácia nových IS a služieb na Prešovskej univerzite v Prešove
Vladimír Pisarský

13:00-14:00

Obed
14:00-16:00 Microsoft v akademickom prostredi  (Predsedajúci: Jozef Jantošovič)
  Microsoft pre študentov, školy a startupy
Marcela Havrilová, Zuzana Krnáčová

Čo prináša nasadenie O365 v akademickom prostredí
Miroslav Baranko, Miroslav Pomikala
Benefity riešenia O365 a novinky pre školy a študentov
Jozef Kalivoda, Mikuláš Banči
Lync ako riešenie pre call centrum – case study SPU Nitra
Darina Tothová, Jozef Kalivoda
Možnosti využitia cloudu v školách - Testovacie prostredia, webové aplikácie, škálovanie výkonu
Miloš Halečka
Azure priamo v príprave profesionálnych vojakov na AOS Liptovský Mikuláš
Július Baráth, Miloš Halečka
17:00
16:00-19:00
19:00
Valné zhromaždenie EUNIS Slovensko
Prehliadka mesta, voľný program
Spoločenský program
 

29. 10. 2014

 9:00-10:20 E-learning a IKT podpora vzdelávania  (Predsedajúci: Peter Jurášek)
  Železničný simulátor vo výučbe formálnych metód
Štefan Korečko, Branislav Sobota
Analýza využívania e-learningového prostredia pri vzdelávaní cudzích jazykov na TU vo Zvolene
Marek Potkány, Marek Ľupták
Jak na každodenní využívání e-learningu
Ľuboš Lunter
E-learningové systémy používané na univerzitách
Juraj Fabuš
10:20-10:50 Coffee Break
10:50-12:30 IKT na vysokých školách (Predsedajúci: Ján Genči)
  Metasonic – software novej generácie
Milan Toth
Študentská karta so SALTO aplikáciou
Peter Horáčik
Virtuálne používateľské rozhrania – nový trend v informačných a riadiacich systémoch?
Branislav Sobota, Štefan Korečko, Ladislav Jacho, František Hrozek

Štatistiky slovenského webu
Henrieta Telepovská, Ján Genči, Martin Bačo
Evidencia a správa zariadení v sieti
Ján Ondrej

12:30-12:45

13:00-14:00

Ukončenie konferencie 

Obed