Kontakt

Miesto konania:

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Aula Kostlivého (poslucháreň Lekárskej fakulty)
Dr. Kostlivého č.1, Košice
 

Korešpondenčná adresa:

Rektorát UPJŠ v Košiciach
Šrobárova 2
041 80 Košice
 

www: www.uninfos2014.upjs.sk
e-mail: uninfos2014@upjs.sk

 

Orientačný plán
Google maps
GPS súradnice: 48°43'13.2"N+21°15'04.3"E