Pokyny pre autorov

Jednotlivé príspevky budú recenzované členmi vdeckého výboru konferencie.

Informácie k príspevkom:  Príspevky zasielajte vo formáte .doc, .docx

Šablóna príspevku

Vlastnosti dokumentu a jeho nastavenie:

Nastavenie strany: A4 210x297 mm
Okraje vľavo, vpravo, hore, dole: 2,5 cm
Záhlavie a zápätie: 1,25 cm
Typ písma: Time News Roman
Veľkosť písma: 12px
Maximálna veľkosť abstraktu: 1 strana
Maximálna veľkosť príspevku: 6 strán